მემორანდუმები

10.11.18

.GE დომენის ადმინისტრირებისა და მართვის შესახებ თანამშრომლობის მემორანდუმი

კავკასუს ონლაინსა და ISOC-Georgia-ს შორის  გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის მართვისა და ადმინისტრირების პროცესში ინტერნეტ საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას, ასევე მოცემულ სფეროში საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკით აღიარებული პრინციპების დაცვას.

დოკუმენტი
07.11.18

.GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების ერთიანი პოლიტიკის შესახებ მემორანდუმი

კავკასუს ონლაინსა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას (WIPO) შორის გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს .GE დომენურ სახელებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების მიზნით ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას.

დოკუმენტი