სტატისტიკა

ზონაში დარეგისტრირებული დომენების გადანაწილება

დომენური სახელების გადანაწილება ზონების მიხედვით

დომენების ვადიანობა

308
დომენების განახლებების რაოდენობა - თვის ჭრილში
102
დომენების გაუქმებების რაოდენობა - თვის ჭრილში

დავების რაოდენობა

4

საჩივრების რაოდენობა

0

ზონაში დარეგისტრირებული
დომენების ჯამური რაოდენობა

57,957