სტატისტიკა

ზონაში დარეგისტრირებული დომენების გადანაწილება

დომენური სახელების გადანაწილება ზონების მიხედვით

დომენების ვადიანობა

2065
დომენების განახლებების რაოდენობა - თვის ჭრილში
754
დომენების გაუქმებების რაოდენობა - თვის ჭრილში

რეგისტრატორების ბაზრის წილობრივი მონაცემები

დავების რაოდენობა

10

საჩივრების რაოდენობა

0

ზონაში დარეგისტრირებული
დომენების ჯამური რაოდენობა

60,665