სტატისტიკა

ზონაში დარეგისტრირებული დომენების გადანაწილება

დომენური სახელების გადანაწილება ზონების მიხედვით

დომენების ვადიანობა

373
დომენების განახლებების რაოდენობა - თვის ჭრილში
110
დომენების გაუქმებების რაოდენობა - თვის ჭრილში

დავების რაოდენობა

4

საჩივრების რაოდენობა

0

ზონაში დარეგისტრირებული
დომენების ჯამური რაოდენობა

58,983