ჩვენ შესახებ

კავკასუს ონლაინი .GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენის ადმინისტრატორი კომპანიაა, რომელიც აწარმოებს დომენური სახელების რეესტრს, ორგანიზებას უწევს დომენური სახელების რეგისტრაციას სადამფუძნებლო დოკუმენტების, .GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის წესების, საქართველოს კანონმდებლობის, ICANN-სა და კავკასუს ონლაინს შორის გაფორმებული შეთანხმების და იმ სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც საზოგადოდ აღიარებულია მოცემულ სფეროში.

სიახლეები

პრეს-რელიზები

სტატისტიკა

ზონაში დარეგისტრირებული დომენების გადანაწილება

დომენური სახელების გადანაწილება ზონების მიხედვით

დომენების ვადიანობა

574
დომენების განახლებების რაოდენობა - თვის ჭრილში
193
დომენების გაუქმებების რაოდენობა - თვის ჭრილში

რეგისტრატორების ბაზრის წილობრივი მონაცემები