რა არის დომენი

„ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენი“ (ccTLD- country code Top Level Domain) - ნიშნავს ქვეყანასთან ასოცირებულ ზედა დონის დომენს, რომელიც მინიჭებული აქვს ქვეყნებს საერთაშორისო კორპორაციის - მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ-კორპორაციის (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) მიერ. თითოეულ ქვეყანას/ტერიტორიას/გეოგრაფიულ მონაკვეთს მინიჭებული აქვს ერთი უნიკალური ccTLD. თითოეულ ccTLD-ს ჰყავს ერთი ადმინისტრატორი.

იხილე მეტი

დარეზერვებული დომენები

.GE დომენის ადმინისტრაციისა და რეგისტრაციის წესების თანახმად, გარკვეული დომენური სახელები არის რეზერვირებული, რომელთა რეგისტრირება შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრატორის სპეციალურად განსაზღვრული პირობებით. სრულად

რეზერვირებული დომენური სახელების რეგისტრაციის სპეციალური პირობები

დარეზერვებული დომენები

 

ტრანზიტი

.GE დომენის რეგისტრაციისა და ადმინისტრაციის განახლებული წესები მოიცავს ტრანზიტის პროცედურას, რომლის დროსაც რეგისტრატორი კომპანიის პორტფელში შემავალ დომენურ სახელებს დროებით მართავს ადმინისტრატორი.

იხილე მეტი

რეგისტრატორები