ანგარიშები

ადმინისტრატორის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები; .GE ზონის სტატისტიკური მონაცემები; საკონსულტაციო საბჭოს რეკომენდაციები; CENTR-ის სიახლეები 

2019 წლის ანგარიში

2020-2021 წლების ანგარიში

2022-2023 წლების ანგარიში