დარეზერვებული დომენები

.GE დომენის ადმინისტრაციისა და რეგისტრაციის წესების თანახმად, გარკვეული დომენური სახელები არის რეზერვირებული, რომელთა რეგისტრირება შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრატორის სპეციალურად განსაზღვრული პირობებით. 

რეზერვირებული დომენური სახელებია:

  • ქვეყნების სახელები, რომელიც რეზერვირებულია შესაბამისი ქვეყნის საკონსულოსა ან საელჩოსთვის.
  • საქართველოს ყველა ქალაქის და ადმინისტრაციული ერთეულის იდენტური და მსგავსი დასახელება რეზერვირებულია რეგისტრაციისთვის შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ან უფლებამოსილი პირისთვის.
  • ყველა დომენური სახელი, რომელიც შედგება ციფრებისგან და მსგავსია ან იდენტურია სატელეფონო კოდისა რეზერვირებულია ასეთი სატელეფონო კოდის მფლობელისათვის.

რეზერვირებული დომენური სახელების სია და მათი რეგისტრაციის სპეციალური პირობები საჯაროდ ხელმისაწვდომია.

დარეზერვებული დომენები