დარეზერვებული დომენები

.GE დომენის ადმინისტრაციისა და რეგისტრაციის წესების თანახმად, გარკვეული დომენური სახელები არის რეზერვირებული, რომელთა რეგისტრირება შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრატორის სპეციალურად განსაზღვრული პირობებით. 

რეზერვირებული დომენური სახელებია:

  • ქვეყნების სახელები, რომელიც რეზერვირებულია შესაბამისი ქვეყნის საკონსულოსა ან საელჩოსთვის.
  • საქართველოს ყველა ქალაქის და ადმინისტრაციული ერთეულის იდენტური და მსგავსი დასახელება რეზერვირებულია რეგისტრაციისთვის შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ან უფლებამოსილი პირისთვის.
  • ყველა დომენური სახელი, რომელიც შედგება ციფრებისგან და მსგავსია ან იდენტურია სატელეფონო კოდისა რეზერვირებულია ასეთი სატელეფონო კოდის მფლობელისათვის.

რეზერვირებული დომენური სახელების სია და მათი რეგისტრაციის სპეციალური პირობები საჯაროდ ხელმისაწვდომია.

რეზერვირებული დომენური სახელების რეგისტრაციის სპეციალური პირობები

დარეზერვებული დომენები